Andmeid kasutatakse GLS juhtimiskonverentsiga seonduva info edastamiseks.
Vabas vormis tekst
0