Meeli Tankler

Olen töötanud aastaid hingehoiu ja nõustamise õppejõuna, samuti õpetanud kõrgkoolis arengupsühholoogiat, pedagoogilist psühholoogiat ja strateegilist juhtimist. Olen teinud läbi mitmeid koolitusi hingehoiust, arendavatest vestlustest, mentorlusest, toetavatest suhetest. Praktikat on mul laste ja lastevanemate psühholoogilise nõustamise (nii vestlustena kui kirja teel), hingehoidlike vestluste ja isikliku mentorluse osas (Personal Spritual and Professional Growth). Pean coachingut oluliseks ja vajalikuks tööriistaks, et innustada inimesi elus edasi minema, end arendama ja end teostama. Näen coachingu võimalust seal, kus inimene ise tajub oma vajadust arenguks ja võimalikeks muutusteks ning otsib toetavat ja motiveerivat kõrvalseisjat, kes oleks piisavalt huvitatud ja hooliv, et ära kuulata, selgitust küsida ja süvendatud küsimustega suunata klient uusi radu otsima või oma seniseid toimimise viise oludele (eriti muutunud oludele) kohandama.


Valdkonnad:

Peresuhted (paarisuhted, täiskasvanud lapse ja vanema suhe, lapsevanema toetamine tema suhetes lapsega jne), isiklik vaimne ja professionaalne areng; kasvamine ja kujunemine juhina, juhi ja meeskonna suhted.

Keeled: eesti/inglise

Registreeru coachingule

Meeli Tankler